e-ISSN 2338-6037       print ISSN 2338-1426

Author Details

Prasetyo, Dimas Seto, Universitas Indonesia, Indonesia