e-ISSN 2338-6037       print ISSN 2338-1426

Author Details

Dewi, Nabella Qisthina Laksita, Program Studi Profesi Dokter, FK Universitas Indonesia, Indonesia