e-ISSN 2338-6037       print ISSN 2338-1426

Author Details

Atmodiwirjo, Parintosa, Universitas Indonesia, Indonesia