e-ISSN 1693-6086       print ISSN 1693-167X

No 5 (1971)

Berita Antropologi

Article

Hukum Adat sebagai Suatu Aspek Kebudayaan PDF
p. 1-11 Soerjono Soekanto 10.7454/ai.v0i5.10442
Guna Folklore dalam Masyarakat Indonesia PDF
p. 12-20 James Danandjaja 10.7454/ai.v0i5.10443
Kepemimpinan sebagai Katalisator dalam Gerakan Sosial di Melanesia PDF
p. 21-46 Patrick Guinness 10.7454/ai.v0i5.10444
Mataungan Association PDF
p. 47-65 Amri Marzali 10.7454/ai.v0i5.10447
Masalah Kindred PDF
p. 66-76 Anrini Anrini 10.7454/ai.v0i5.10446
Kebudayaan Timor PDF
p. 77-110 Parsudi Suparlan 10.7454/ai.v0i5.10445