e-ISSN 1693-6086       print ISSN 1693-167X

Author Details

Runturambi, A. Josias Simon, Universitas Indonesia, Indonesia