e-ISSN 1693-6086       print ISSN 1693-167X

Author Details

Karman, Andi Sumar, Universitas Khairun, Indonesia