e-ISSN 1693-6086       print ISSN 1693-167X

Author Details

Fariastuti, Fariastuti, Universitas Tanjungpura, Indonesia