e-ISSN 1693-6086       print ISSN 1693-167X

Author Details

Pratiknjo, Maria Heny, Antropologi Sosial FISIP-Unsrat, Manado