e-ISSN 1693-6086       print ISSN 1693-167X

Author Details

Mamar, Sulaiman, Program Studi Antropologi Universitas Tadulako, Indonesia