e-ISSN 1693-6086       print ISSN 1693-167X

Author Details

Lubis, Zulkifli, Universitas Sumatera Utara, Indonesia